Hvordan kan stregkoder blive solgt for en engangspris?

I 1990’erne blev GS1 etableret i de fleste dele af verden. De licenserede deres 13-cifrede stregkodenumre til deres medlemmer (som skulle betale både medlemsafgifter og tilknytningsgebyrer). Der var dog en separat organisation i USA – Uniform Code Council (UCC) – der solgte 12 cifret stregkodenumre til deres medlemmer til en engangspris (der var ingen løbende licensafgifter). UCC konkurrerede effektivt med GS1. Deres 12 cifre tal var sådan set en delmængde af det 13-cifrede system.

I slutningen af 1990’erne fusionerede UCC med GS1 og blev til GS1-US. Som led i denne ændring besluttede de at begynde at opkræve årlige licensafgifter for alle deres medlemmer, herunder dem, der havde betalt et engangsgebyr for stregkodenumre i 1990’erne. Selvfølgelig var mange af disse medlemmer ikke tilfredse med de nye årlige licensgebyrer,  og derfor besluttede en gruppe af dem at slå sig sammen og at gå i retten og klage mod GS1. Medlemmerne vandt i domstolene i begyndelsen af 2000’erne, hvilket resulterede i en multimillion dollar afvikling af GS1. En yderligere konsekvens af denne retssag er beviset på, at de oprindelige numre udstedt af UCC i 1990’erne er uden for GS1s kontrol nu, og derfor er fri fra kravet om licensafgifter. Disse er numrene som blev købt af forhandlere og solgt igen. De er ‘nye’ numre, idet de aldrig har været brugt på et detailprodukt før men er stadig en del af GS1-systemet