Stregkode ordbog

Her kan du finde definitioner for de udtryk, der anvendes i stregkode industrien.

Også kaldet Matrix Stregkoder – Betegner stregkoder, der koder information både lodret og vandret i modsætning til traditionelle 1D stregkoder. Disse er i stand til at kode meget mere information end normale stregkoder. QR-koder er den mest almindelige type 2D-stregkoder.

Disse er sekventielle tal, der normalt er kodet i kode-39 eller kode-128 format stregkoder. Etiketter med et andet stregkodenummer på hver er fast på aktiver i en virksomhed for at holde styr på, hvad der går ind og ud. Disse formater af stregkoder bruges på denne måde i biblioteker til udlån af bøger også.

En 2D stregkode, der har en aztec-pyramide i midten som en søgefunktion (mønsteret i midten hjælper scanneren med at finde midten af koden). Hovedsagelig anvendes disse koder til online-billetter af transportselskaber.

Højden af de korteste søjler/streger i en stregkode. Dette refererer kun til søjlerne og inkluderer ikke nummeret nederst.

For stregkode specifikationer. Betegner den samlede bredde af alle streger/søjler. Dette udelukker de rolige zoner på hver side af stregerne.

Et billede brugt til at indeholde en lille mængde information, der let kunne læses af en stregkodescanner eller mobiltelefonapp.

 Betegner en købsoption, som nogle stregkodsforhandlere tilbyder hvor begge stregkode nummer og stregkode billeder kan købes på samme tid. Dette inholder i nogen tilfælde også et garanticertifikat og kan også omfatte stregkode registrering.

En valgfri service, der tilbydes af nogle alternative stregkodeleverandører, til at øge barcodes internetprofil og sikre, at produktoplysningerne kommer frem, når stregkoden scannes af mobilapps. Der er ingen obligatorisk registreringsdatabase for stregkodenumre.

Et yderligere ciffer, der beregnes ved hjælp af en særlig algoritme og tilføjes til slutningen af en stregkode. Dette hjælper med at sikre, at stregkoden ikke er tilfældigt indtastet i forkert, eftersom om et ciffer er forkert, vil kontrolcifret ændres.

En stregkode type, der hovedsagelig anvendes til sporing af aktiver. Kan kun kode for numeriske data. Har en høj datatæthed, så meget små ting skal bruge etiketter med dette i stedet for kode-39 eftersom kode 128 skal scanne lettere.

  En stregkode type  som bruges hovedsagelig til aktiv sporing. Kan kode alfanumeriske data (bogstaver og tal). Kode-39 har en lav datatæthed, så små varer bør ikke mærkes med dette, fordi små stregkoder af denne type kan være vanskelige for en scanner at lese.

Dette er sektionen efter de første 3 cifre i stregkoden. Virksomhedsnummeret er den del af stregkoden, som ikke ændres ved stregkodenumrene, der er købt af virksomheden. Længden af virksomhedsnummeret afhænger af antallet af artikelnumre (det vil sige, hvis virksomheden ejer 10.000 stregenumre, skal driftsnummeret være kortere, så de 13 cifre ikke overskrides).

Henviser til de tre første cifre i et stregkodenummer, der angiver, hvilken GS1-medlemsorganisation stregkoden kom fra. En fælles misforståelse er, at dette viser produktets oprindelsesland, når det i virkeligheden kun viser stregkodens oprindelsesland.

En type 2D stregkode, der anvendes i ingeniør- og fremstillingsindustrien. Bruges til at lokalisere enkelte komponenter under fremstillingsprocessen.

 European Article Number – Den 13-cifrede standard-stregkode, der anvendes næsten i hele verden. Kun i USA bruger de almindeligvis UPC-A stregkoder, selv om butikker stadig accepterer EAN-13 stregkoder. EAN-13 kan henvise til stregkodenummer eller stregkodeformat .

Kodningen er den information, som stregkoden genereres fra. I tilfælde af en EAN-13-stregkode henviser dette til det 13-cifrede nummer.

Kan henvise til den type billedfil, som stregkodebilledet er inde i, stregkodens symbologi, eller hvordan stregkoden er brudt op i sektioner.

 Global Location Numbers er 13-cifrede tal, der kræves af nogle butikker, som en forudsætning for handel. Disse unikke tal bruges som lokalitetsidentifikatorer. Disse kan fås gennem GS1 og nogle alternative leverandører.

GS1

 GS1, eller Global Standards One, er det internationale selskab, der implementerer og håndhæver stregkodestandarder. Stregkoder kan købes gennem dem, selvom der generelt skal betales et første tilslutningsgebyr samt årlige medlemsafgifter.

 GTIN’s er Global Trade Identification Numbers. Disse refererer til stregkodenumre, der anvendes i detailhandel som en del af GS1-systemet. Disse kan være GTIN-13’er (eller EAN-13’er), GTIN-12’er (UPC-A) eller GTIN-14 (ITF-14).

 International Standard Book Number stregkoder er stregkoderne anvendt på bøger. Disse starter med 978 eller 979 og er produceret som stregkoder ved hjælp af EAN-13 symbologi som regel med tekst ovenfor.

 International Standard Book Numbers er 13-cifrede tal, der begynder med en 978 eller 979, der bruges på bøger.

 International Standard Serial Number stregkoder er 13-cifret stregkoder, der er konverteret fra et 8-cifret ISSN-nummer. Denne 13-cifrede kode er kodet ved hjælp af EAN-13 symbologi i en stregkode, der bruges på magasiner og andre tidsskrifter.

En International Standard Serial Number er et 8-cifret nummer, der leveres til magasiner og tidsskrifter, som kan konverteres til et 13-cifret magasin stregkode.

  ITF-koden (Interleaved Two of Five) er struktureret som det europæiske artikelnummer, men derudover har de en mer ciffer, som bliver stillet foran tallet (et enkeltcifret ITF-præfiks), hvorved forskellige måleenheder eller pakninger af et materiale kan skelnes. ITF-koden bruges til at identificere transportenheder..

Også kendt som 2D stregkoder – Det handler sig om stregkoder, der koder information vertikalt og vandret i modsætning til traditionelle 1D stregkoder. 2D stregkoder er i stand til at kode meget mere information end almindelige stregkoder. QR-koder er den mest almindelige type..

En prikket 2D-stregkode, der anvendes af nogle porto-tjenester. Selvom det kun kan kode for små mængder information, gør et centralt bulls-øje det muligt at scanne, selv når en pakke bevæger sig hurtigt.

  Måden til at kode et sæt tal (0-9), så det kan læses af en stregkodescanner. Hvert tal i pariteten skal være repræsenteret af forskellige kombinationer af sorte og hvide søjler i stregkoden, og enhver paritet, der anvendes i kodende stregkodenumre, skal være helt forskellig fra alle andre stregkodes pariteter..

En type 2D stregkode, der bruges til identifikationskort og e-billetter. Disse bruges ofte af transportudbydere.

 Quick Response codes er den mest almindelige form for 2D stregkode. Først udviklet til Toyota, bruges disse koder nu over hele verden til at kode for en lang række andre oplysninger. De bruges primært til automatisk at forbinde smartphones til URL-adresser, når de scannes.

Stille zoner er en del af stregkodespecifikationerne, der henviser til de hvide mellemrum på begge sider af stængerne. Disse skal være en vis størrelse for stregkoden til at scanne korrekt og for at den passer ind under de officielt accepterede specifikationer. Nogle gange bruges en ‘>’ til at angive, hvor stor den stille zone skal være.

 Specifikationer henvise til de dimensioner, som stregkoden skal være på et produkt for at blive officielt accepteret. Butikker har forskellige tolerancer for stregkoder, der ikke passer til disse specifikationer. Mindre butikker plejer ikke at tage det så nøje.

 Serial Shipping Container Codes er 18-cifrede stregkoder (med et yderligere 2-cifret programidentifikator), der anvendes på paller, der går i store detailbutikker. Hver palle kræver en anden SSCC-kode.

Symbology er den type stregkode eller måde, som stregkoden er kodet på. Dette ord er undertiden skiftet med format. Symbolologien er en kombination af de anvendte pariteter og i hvilken rækkefølge disse anvendes.

 Universal Product CodeEn type stregkode, der anvendes overvejende i USA (selvom teoretisk accepteret over hele verden). Disse 12-cifrede numre er kodet i UPC-A Symbology. Disse er effektivt en delmængde af EAN-13-numre.

Et tekstformat som bliver brugt til at kode kalenderbegivenheder i en QR-kode, så når den scannes, tilføjer telefonen automatisk begivenheden i mobiltelefonens kalender.

Et tekstformat som bliver brugt til at kode kontaktoplysninger i en QR-kode, så når den scannes, tilføjer telefonen automatisk kontaktoplysningerne i mobiltelefonens kontakter.

En ekstra service  , der tilbydes af GS1 og nogle stregkodeforhandlere, der består af en testscanning af stregkoden, da den vil blive udskrevet på produktet for at se, hvordan det sandsynligvis scannes i forskellige miljøer. Normalt er dette ikke nødvendigt, men nogle større detailhandlere kræver dette. Stregkoden skal nøje overholde stregkode specifikationer for at bestå.

 

Se her efter CD stregkoder, DVD stregkoder, ISBN bog stregkoder og ISSN magasin stregkoder.