Stregkode ordbog

Stregkode ordbog ordbog

Forskellige termer fra stregkodeverdenen

I denne stregkodeordbog finder du definitioner af termer, der bruges i stregkodebranchen. Du skal blot klikke på en af sektionerne nedenfor for at få en forklaring på udtrykket.

2D stregkodeVis forklaring
Også kaldet matrix stregkode – Betegner stregkoder, der koder information både lodret og vandret i modsætning til traditionelle 1D stregkoder. Disse er i stand til at kode meget mere information end normale stregkoder. QR-koder er den mest almindelige type 2D-stregkoder.

Asset Tracking BarcodesVis forklaring
Disse er sekventielle tal, der normalt er kodet i Code-39 eller Code-128 format stregkoder. Etiketter med et andet stregkodenummer på hver er fast på aktiver i en virksomhed for at holde styr på, hvad der går ind og ud. Disse formater af stregkoder bruges på denne måde i biblioteker til udlån af bøger også.

Aztec kodeVis forklaring
En 2D stregkode, der har en aztec-pyramide i midten som en søgefunktion (mønsteret i midten hjælper scanneren med at finde midten af koden). Hovedsagelig anvendes disse koder til online-billetter af transportselskaber.

Aztek stregkode

Code-128Vis forklaring
En stregkode type, der hovedsagelig anvendes til sporing af aktiver. Kan kun kode for numeriske data. Har en høj datatæthed, så meget små ting skal bruge etiketter med dette i stedet for Code-39 eftersom kode Code-128 skal scanne lettere.

Code 128
Code-39Vis forklaring
En stregkode type som bruges hovedsagelig til aktiv sporing. Kan kode alfanumeriske data (bogstaver og tal). Code-39 har en lav datatæthed, så små varer bør ikke mærkes med dette, fordi små stregkoder af denne type kan være vanskelige for en scanner at lese.

Code 39
Data MatrixVis forklaring
En type 2D stregkode, der anvendes i ingeniør- og fremstillingsindustrien. Bruges til at lokalisere enkelte komponenter under fremstillingsprocessen.

EAN-13Vis forklaring
European Article Number – Den 13-cifrede standard-stregkode, der anvendes næsten i hele verden. Kun i USA bruger de almindeligvis UPC-A stregkoder, selv om butikker stadig accepterer EAN-13 stregkoder. EAN-13 kan henvise til stregkodenummer eller stregkodeformat.

EAN-13

FormatVis forklaring
Kan henvise til den type billedfil, som stregkodebilledet er inde i, stregkodens symbologi, eller hvordan stregkoden er brudt op i sektioner.
GLN NummerVis forklaring
Global Location Numbers er 13-cifrede tal, der kræves af nogle butikker, som en forudsætning for handel. Disse unikke tal bruges som lokalitetsidentifikatorer. Disse kan fås gennem GS1 og nogle alternative leverandører.
GS1Vis forklaring
GS1, eller Global Standards One, er det internationale selskab, der implementerer og håndhæver stregkodestandarder. Stregkoder kan købes gennem dem, selvom der generelt skal betales et første tilslutningsgebyr samt årlige medlemsafgifter.
GTIN stregkodeVis forklaring
GTINs er Global Trade Identification Numbers. Disse refererer til stregkodenumre, der anvendes i detailhandel som en del af GS1-systemet. Disse kan være GTIN-13’er (eller EAN-13’er), GTIN-12’er (UPC-A) eller GTIN-14 (ITF-14).

GTIN/EAN-13
ISBN nummerVis forklaring
International Standard Book Numbers er 13-cifrede tal, der begynder med en 978 eller 979, der bruges på bøger
ISBN stregkodeVis forklaring
International Standard Book Number stregkoder er stregkoderne anvendt på bøger. Disse starter med 978 eller 979 og er produceret som stregkoder ved hjælp af EAN-13 symbologi som regel med tekst ovenfor.

ISBN stregkode
ISSN nummerVis forklaring
En International Standard Serial Number er et 8-cifret nummer, der leveres til magasiner og tidsskrifter, som kan konverteres til et 13-cifret magasin stregkode.
ISSN stregkodeVis forklaring
International Standard Serial Number stregkoder er 13-cifret stregkoder, der er konverteret fra et 8-cifret ISSN-nummer. Denne 13-cifrede kode er kodet ved hjælp af EAN-13 symbologi i en stregkode, der bruges på magasiner og andre tidsskrifter.

ISSN stregkode

ITF-14Vis forklaring
ITF-14-koden (Interleaved Two of Five) er struktureret som det europæiske artikelnummer, men derudover har de en mer ciffer, som bliver stillet foran tallet (et enkeltcifret ITF-præfiks), hvorved forskellige måleenheder eller pakninger af et materiale kan skelnes. ITF-14 koden bruges til at identificere transportenheder.

ITF-14 stregkode

KodningVis forklaring
Kodningen er den information, som stregkoden genereres fra. I tilfælde af en EAN-13-stregkode henviser dette til det 13-cifrede nummer.
Kontrol cifferVis forklaring
Et yderligere ciffer, der beregnes ved hjælp af en særlig algoritme og tilføjes til slutningen af en stregkode. Dette hjælper med at sikre, at stregkoden ikke er tilfældigt indtastet i forkert, eftersom om et ciffer er forkert, vil kontrolcifret ændres.

LandekodeVis forklaring
Henviser til de tre første cifre i et stregkodenummer, der angiver, hvilken GS1-medlemsorganisation stregkoden kom fra. En fælles misforståelse er, at dette viser produktets oprindelsesland, når det i virkeligheden kun viser stregkodens oprindelsesland.
Matrix stregkodeVis forklaring
Også kendt som 2D stregkoder – Det handler sig om stregkoder, der koder information vertikalt og vandret i modsætning til traditionelle 1D stregkoder. 2D stregkoder er i stand til at kode meget mere information end almindelige stregkoder. QR-koder er den mest almindelige type.
Maxi KodeVis forklaring
En prikket 2D-stregkode, der anvendes af nogle porto-tjenester. Selvom det kun kan kode for små mængder information, gør et centralt bulls-øje det muligt at scanne, selv når en pakke bevæger sig hurtigt.

Maxi Kode

ParitetVis forklaring
Måden til at kode et sæt tal (0-9), så det kan læses af en stregkodescanner. Hvert tal i pariteten skal være repræsenteret af forskellige kombinationer af sorte og hvide søjler i stregkoden, og enhver paritet, der anvendes i kodende stregkodenumre, skal være helt forskellig fra alle andre stregkodes pariteter.
PDF417Vis forklaring
En type 2D stregkode, der bruges til identifikationskort og e-billetter. Disse bruges ofte af transportudbydere.

PDF417

SpecifikationerVis forklaring
Specifikationer henvise til de dimensioner, som stregkoden skal være på et produkt for at blive officielt accepteret. Butikker har forskellige tolerancer for stregkoder, der ikke passer til disse specifikationer. Mindre butikker plejer ikke at tage det så nøje.
SSCC stregkodeVis forklaring
Serial Shipping Container Codes er 18-cifrede stregkoder (med et yderligere 2-cifret programidentifikator), der anvendes på paller, der går i store detailbutikker. Hver palle kræver en anden SSCC-kode.
Streg breddeVis forklaring
For stregkode specifikationer. Betegner den samlede bredde af alle streger/søjler. Dette udelukker de rolige zoner på hver side af stregerne.

Streg højdeVis forklaring
Højden af de korteste søjler/streger i en stregkode. Dette refererer kun til søjlerne og inkluderer ikke nummeret nederst.

Stregkode pakkeVis forklaring
Betegner en købsoption, som nogle stregkodsforhandlere tilbyder hvor begge stregkode nummer og stregkode billeder kan købes på samme tid. Dette inholder i nogen tilfælde også et garanticertifikat og kan også omfatte stregkode registrering.

Stregkode registreringVis forklaring
En valgfri service, der tilbydes af nogle alternative stregkodeleverandører, til at øge barcodes internetprofil og sikre, at produktoplysningerne kommer frem, når stregkoden scannes af mobilapps. Der er ingen obligatorisk registreringsdatabase for stregkodenumre.

StregkodeVis forklaring
Et billede brugt til at indeholde en lille mængde information, der let kunne læses af en stregkodescanner eller mobiltelefonapp.
SymbologiVis forklaring
Symbologi er den type stregkode eller måde, som stregkoden er kodet på. Dette ord er undertiden skiftet med format. Symbolologien er en kombination af de anvendte pariteter og i hvilken rækkefølge disse anvendes.
UPC-AVis forklaring
Universal Product Code – En type stregkode, der anvendes overvejende i USA (selvom teoretisk accepteret over hele verden). Disse 12-cifrede numre er kodet i UPC-A Symbologi. Disse er effektivt en delmængde af EAN-13-numre.

UPC-A stregkode

VcalendarVis forklaring
Et tekstformat som bliver brugt til at kode kalenderbegivenheder i en QR-kode, så når den scannes, tilføjer telefonen automatisk begivenheden i mobiltelefonens kalender.
VcardVis forklaring
Et tekstformat som bliver brugt til at kode kontaktoplysninger i en QR-kode, så når den scannes, tilføjer telefonen automatisk kontaktoplysningerne i mobiltelefonens kontakter.
VerifikationVis forklaring
En ekstra service, der tilbydes af GS1 og nogle stregkodeforhandlere, der består af en testscanning af stregkoden, da den vil blive udskrevet på produktet for at se, hvordan det sandsynligvis scannes i forskellige miljøer. Normalt er dette ikke nødvendigt, men nogle større detailhandlere kræver dette. Stregkoden skal nøje overholde stregkode specifikationer for at bestå.
Virksomhedspræfiks /-nummerVis forklaring
Dette er sektionen efter de første 3 cifre i stregkoden. Virksomhedspræfikset er den del af stregkoden, som ikke ændres ved stregkodenumrene, der er købt af virksomheden. Længden af virksomhedsnummeret afhænger af antallet af artikelnumre (det vil sige, hvis virksomheden ejer 10.000 stregenumre, skal driftsnummeret være kortere, så de 13 cifre ikke overskrides)

Hvis du har andre spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.