Stregkodens historie

Historien om stregkodesystemet i detailhandlen

Stregkodens forskellige facetter

Den første prioritet var orden

Oprindelsen til stregkodesystemet ligger i forskellige opfinderes forsøg på at designe systemer til automatisering af forskellige processer og styre disse ved hjælp af enkle kodesystemer.

I det 20. århundrede blev der taget patent på en række opfindelser, som i starten primært handlede om sortering af f.eks. fakturaer eller post. Her skal især nævnes John Kermode, Douglass Young og Harry Sparkes, som i 1930 ansøgte om patent på en maskine til sortering af kort. Det skal understreges, at denne maskine var designet til at aflæse kodningsmarkeringer på kortene ved hjælp af en lyssensor. Det var, om man vil, en proto-stregkode, selvom ordet stregkode ikke blev brugt i patentet.

Det første forsøg: cirkler

Den næste milepæl i stregkodens historie var Norman Woodland og Bernard Silvers opfindelse, som blev patenteret i 1952. Denne opfindelse udnyttede også læsning af koder, men denne gang var det en mere sofistikeret kode, der også brugte forskellige stregbredder. Men den virkelige kerne i denne opfindelse: Koden var ikke firkantet, men rund: Linjerne i koden var arrangeret som koncentriske cirkler, hvilket resulterede i et udseende ikke ulig tværsnittet af en træstamme.

Denne type kode havde den fordel, at den var lige let at læse med en scanner fra alle vinkler. Men som det viste sig mange år senere, havde denne opfindelse den fejl, at den var særligt modtagelig for udtværing under udskrivningen, hvilket gjorde koden svær at læse fra næsten alle retninger.

Det andet forsøg: hjørner

Det næste store gennembrud kom omkring 20 år senere i 1972, da George Laurer, der arbejdede sammen med Woodland hos IBM, designede en firkantet UPC-kode. Dette design havde den fordel, at det optog mindre plads på produkterne end Woodlands oprindelige runde design, og det var ikke lige så modtageligt over for udtværing af printeren. Denne stregkode var også det design, vi ser på alle supermarkedsvarer i dag. Dette design blev så valgt af den kommercielle industri et år senere blandt flere konkurrenter til at blive industristandarden for produktmærkning.

Stregkodens fremtid

Så UPC-stregkoden, der kodede 12 cifre, fik senere følgeskab af EAN-stregkoden med 13 cifre. Og derfor er der nu næsten ikke den branche, hvor stregkoden ikke har fundet vej ind.

Uanset om stregkoden tilføjer en eller flere dimensioner i fremtiden og bliver cirkulær igen eller forbliver firkantet: De vigtigste formål med stregkoden var, er og vil altid være: Automatisk identifikation af produkter, kvalitetsforbedring og selvfølgelig hurtigere arbejdsprocesser, hvilket bestemt ikke ville være muligt uden stregkoden.

Historiske stationer af stregkoden

1930

John Kermode, Douglass Young og Harry Sparkes fra Westinghouse Electric Company indgiver en patentansøgning for konceptet med en kode med fire streger og elementer i en enkelt bredde. Begrebet “stregkode” optræder ikke i patentansøgningen.

stregkode: stregkodens historie
Skitse af en kode bestående af 4 linjer til en kortsorteringsmaskine

1949

Norman Woodland og Bernard Silver ansøger om patent (udstedt i 1952) på både en cirkulær “bull’s-eye”-symbologi og en tilsvarende lineær symbologi, der består af et mønster af fire hvide linjer på en mørk baggrund. Set i bakspejlet viser dette sig at være det første kodesystem, der er praktisk til udbredt brug, begyndende med dagligvarebranchen, selvom udbredt anvendelse først kommer tyve år senere med udviklingen af digitale scannere. Det cirkulære mønster eliminerede behovet for at orientere koden korrekt i forhold til scanneren, fordi den kunne læses fra alle retninger.

stregkode: stregkodens historie
Bull’s eye stregkode

1970

Detailbranchen i USA, organiseret som Uniform Grocery Product Code Council (UGPCC), forsøgte at fremskynde udbetalingsprocesserne i butikkerne og gav en komité, den Ad Hoc Committee on a Uniform Grocery Product Code, med at finde en løsning.

1972

Hos IBM gik ingeniøren George Laurer med hjælp fra Norman Woodland i gang med at udvikle en digitalt læsbar kode, der let kunne scannes, og som ikke led af de problemer med udtværing, som Woodlands bullseye-format gav. Efter en række iterationer blev det sort-hvide rektangel med en række korte parallelle linjer født.

George Laurer og Norman Woodland

1973

UGPCC-komiteen valgte den 12-cifrede Universal Product Code (UPC) udviklet af Laurers team hos IBN som NAFC-standard for unik produktidentifikation.

stregkode
Finalister fra Symbol Standards Subcommittee

1974

UGPCC blev til Uniform Product Code Council (UPCC), der blev oprettet i USA for at administrere standarden.
Den 26. juni 1974 blev den første vare mærket med Universal Product Code (UPC) scannet ved kassen i et supermarked i Ohio: en pakke Wrigley’s tyggegummi.

1976

Den 12-cifrede kode blev udvidet til 13 cifre, hvilket gjorde det lettere at bruge koden uden for USA.

1977

I Bruxelles etablerede medlemmer fra 12 lande den 13-cifrede European Article Numbering Association (EAN).

1984

UPCC skiftede navn til Uniform Code Council (UCC).

1990

EAN og UCC har underskrevet en global samarbejdsaftale med en samlet tilstedeværelse i 45 lande.

2002

Omkring år 2002 begyndte UCC at bruge en lease-only-mulighed for deres stregkodepræfiksnumre. De gik så langt som til at udsende fornyelsesmeddelelser til eksisterende præfiksindehavere samt nye vilkår og betingelser. Da stregkodenumre var standard i hele verden, og UCC var den eneste virksomhed (på det tidspunkt), der leverede dem, efterlod dette nye program med fornyelsesgebyr kunden i deres vold. Det fik præfiksejerne til at gå sammen og anlægge et gruppesøgsmål mod UCC, som UCC senere tabte.

2003

UCC indgik udenretsligt forlig i gruppesøgsmålet, som deres egne medlemmer havde anlagt mod dem, og indvilligede i at give sagsøgerne evigt ejerskab af deres stregkoder og betale et fælles forligsbeløb på næsten 4 millioner dollars.
Dette ubegrænsede ejerskab udgjorde efterfølgende også det legale grundlag for, at udbydere som Stregkoder Danmark kunne tilbyde stregkoder til en engangspris.

2004

EAN og UCC skabte Global Data Synchronization Network (GDSN), der gør det muligt for forhandlere effektivt at dele data om produkter.

2005

GDSN (EAN/UCC) er nu repræsenteret i mere end 90 lande og begyndte at bruge navnet GS1. “GS1” henviser til den organisation, der tilbyder et globalt system af standarder. UCC blev til GS1 US.